Qui som


L’Associació catalana de la Fusta Estructural (AFE) és l’entitat que agrupa les empreses i professionals que es dediquen a la mecanització industrial i el muntatge d’estructures de fusta, així com també a les seves activitats complementàries, com la comercialització de productes i els serveis d’enginyeria entre altres.

L’AFE té la funció de promoure i defensar l’ús de la fusta com a material estructural, amb la voluntat de contribuir al seu desenvolupament. Les principals linies d’actuació de l’Associació són:

• Defensar, representar i promoure els interessos de caire comercial, econòmics, socials, i tècnics dels seus associats.
• Promoure i fomentar el prestigi, l’harmonia i la col·laboració entre els seus membres.
• Promoure estudis i treballs de recerca en el camp de la fusta i de les seves aplicacions estructurals.
• Impulsar la creació i la implantació de segells i/o marques de qualitat.
• Organitzar i impulsar seminaris, jornades tècniques, congressos i altres activitats similars que ajudin a la difusió i discussió tecnològica de l’ús estructural de l’àmbit de la fusta.

fusta estructural

 

fusta estructural

 

fusta estructural